Produktionsinriktning

På gården finns ett 90-tal nötkreatur, därav 30 mjölkkor
och resten kvigor för egen rekrytering och stutar för slakt. Gårdens samlade areal,
den egna och arrenden, består av cirka 40 hektar åker och 40 hektar betesmark.
Till gården hör också 130 hektar skog.