Välkommen till

Brånstrands Familjelantgård
i Vackra Emådalen

Familjen Brånstrand hälsar dig varmt välkommen till vår familjelantgård i vackra Emådalen. Gården ligger i byn Tigerstad och är en anrik släktgård sen 1 800-talets mitt och här bedriver vi ett familjelantbruk med mjölkkor. I området fanns det förr luffare som ofta nattade över på höskullar och i ängslador som korsade deras vandringsväg. Det är på gården och i dess natursköna marker som Brånstrands bjuder dig på kosafari samt ger dig starka luffarkäslor och andra oförglömliga upplevelser som du inte upplevt förr.

Kosafari-Luffaräventyr-Bo på Lantgård -Bad-Fiske-Naturstig-koppla av i naturen

Kosafari

Var med och valla, utfodra och mjölka kossorna. Du får också mysa med gårdens övriga djur.

Luffaräventyr

Luffa med knyte och luffarstav på mysigt slingrande
luffarstigar genom hage och skog.
Upplev många spännande luffaraktiviteter vid vår genuina
luffarlada. Kanske kommer en riktig luffare på besök.

Var med och pyssla om alla djuren
Lär dig om djuren och bondgården
Bo i mysig lillstuga-Upplev lantlivet

Fiska i Emån och köp fiskekort på: https://www.ifiske.se/

Anläggning av våtmark

Vi har beviljats EU stöd för att anlägga våtmark.
Våtmarken kommer minska läckandet av näringsämnen, som kväve och fosor i vattnet. På så sätt bidrar vi till att minska övergödninen till recipienterna Emån och Östersjön. Vi förbättrar också den biologiska mångfalden i området, när ett ökat artantal gynnas av våtmarken.
Vi har restaurerat en betesmark som är en nyckelbiotop. Nu kan vi beta betesmarken och bevara dess höga natur- och kulturvärden.