Fågelskådning

Mörlundaslätten och speciellt Emådalen med byn Tigerstad i söder och Lilla Aby i norr är ett av södra Sveriges intressantaste fågelområde. Under vår och höst rastar tusentals gäss och svanar på de stora åkermarkerna tillsammans med ljungpipare, tofsvipor och starar i hundratal. Alldeles i närheten ligger också sjön Ryningen som är en av Sveriges populäraste fågelsjöar. I Ryningen har det setts mer än 240 fågelarter och årligen ses omkring 180 arter i området. Under vår och höst rastar mycket gäss och änder, april-maj rastar många olika vadararter och under maj-juni kan man lyssna på dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, vaktel, gräshoppssångare, flodsångare, kornknarr, småfläckig sumphöna och nätergal under de ljusa sommarnätterna. Vi kan ordna med guidade turer. Det är en lokal fågelskådare vid namn Nicklas Strömberg som kan guida er runt på Mörlundaslätten och Ryningen efter önskemål. Har ni några frågor om fåglar kan ni kontakta honom på nicklas.stromberg@anthus.nu.