Priser och bokning

Priser

Hel vecka: 7 000 kr, vecka 18-39
Hel vecka: 5 700 kr, vecka 17-40
Natt: 1 000 kr, vecka 18-39
Natt: 800 kr, vecka 17-40
Sänglinne: Kan hyras för 150 kr/person
Slutstäning: Kan köpas för 500 kr

Bokningsinformation

– För bokning av stugan ring eller mejla.
Du får sedan en skriftlig bekräftelse på din bokning.
Stugan disponeras från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat har avtalats.
– Vid bokning av enstaka dygn betalas hela summan vid ankomst.
– Vid bokning tidigare än 30 dagar i förväg betalas en bokningsavgift på 500 kronor/vecka.
– Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att värden sänt bekräftelsen. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– Vid bokning senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

Vad gäller vid avbokning

– Avbokning skall göras muntligt eller skriftligt.
–  Vid avbokning tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kr.
– Vid avbokning 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran. 
– Om gästen redan hunnit betala mer än vad som erfordras, returneras omedelbart överskjutande belopp av den som tagit emot betalningen.
– Bokningsavgiften gäller även som avbeställningsskydd, under följande förutsättningar (som inte får ha varit kända vid bokningstillfället):
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat gästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
– Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
– Att någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll inträffar, som gästen inte kunde förutsett vid bokningen och som medför att det inte är rimligt att begära att gästen skall stå fast vid bokningen, tex omfattande eldsvåda eller översvämning bostaden.
– Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från tex läkare,  myndighet eller försäkringsbolag. Tillsvidare gäller ett positivt Covidtest  som förhinder.
Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften återbetalas inte vid avbokningen.
.