Byn Tigerstad

Byn etablerades under järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr). Tigerstad nämns för första gången i de skriftliga källorna 1437. Namnet stavas då Thyerstadh. Ändelsen -stad betyder ställe eller plats och Thyr var namnet på en av Asagudarna. Namnets ursprung visar förmodligen en plats (kanske offerplats) åt krigsguden Thyr.
1453 skrevs namnet på byn Tiestad. Byn bestod på 1400 – talet av 2 skattehemman, en skatteutjord och 2 frälsehemman.

1772 förrättades Storskifte i Tigerstad och laga skifte genomförs 1858. Då flyttades sex gårdar ut från den gamla bykärnan. För övrigt har Tigerstad ej blivit föremål för laga skiftets bysprängningseffekt fullt ut. Gårdarna ligger förvånansvärt samlade. Efter laga skiftet bestod Tigerstad av 14 hemmansdelar (gårdar) fördelade på fyra hemman. Vidare fanns en frälseutjord, två husartorp och två soldattorp. Storegården tillhörde hemman No 1 med sina nuvarande två fastigheter. Storegårdens fastighet 1:4 var hemman och Storegårdens fastighet 1:5 var en 1/8 hemman. Till hemman No 1 hörde också två fjärdingsgårdar och en åttingsgård.

Idag bor det cirka 30 personer permanent i byn och under veckoslut och på sommarhalvåret kan siffran stiga. Här finns en mjölkbonde, två köttdjursbönder och en svinproducent.