Fastigheter

Brånstrands Familjelantgård omfattar två grannfastigheter med välbevarade mangårdsbyggnader, välbehållna ladugårdar, några äldre uthus samt förrådsbyggnader. På den ena gården, dit du kommer, bor familjen Brånstrand. Vi började hyra huset 1984, men köpte hela gården 1990. Efterhand har vi sedan renoverat och fixat med hus, ladugård och trädgård. 2000 iordningställde vi delar av Lillstugan för Bo på Lantgård. I samband med detta installerade vi en solfångare på lillstugans tak, vilket har visat sig oerhört energisparande, lättskött och funktionsdugligt. Vårat senaste projekt är den nybyggda ligghallen, avsedd för ca 40-talet tjurar, stutar och kvigor.