Gården

Familjen Brånstrand är den sjätte generation på Brånstrands Familjelantgård, som är en anrik gammal släktgård sedan 1 800-talets mitt.

Gården har genom tiderna haft mjölkproduktion som huvudinriktning och nämnas kan att gården 1939 hade 6 kossor, medan vi idag har 30 stycken. Gården bedrivs som ett klassiskt familjelantbruk där småskalighet och miljöintressen prioriteras. Vi värnar om gårdens och markernas höga natur- och kulturvärden, där vi också försöker knyta an till det historiska

Gården är mycket vackert belägen, på en höjdsträckning, vid den slingrande vägen genom byn Tigerstad. På ens sidan om byn, c a 250 m ifrån, slingrar sig Emån genom odlingslandskapet. På den andra sidan om byn breder ängs- och hagmarkerna ut sig, vilka så småningom om övergår till skogsmark.