Produktionsinriktning

På gården finns ett 120-tal nötkreatur, därav 30 mjölkkor och resten kvigor för egen rekrytering och stutar för slakt. På våra åkrar odlar vi vete, havre, korn och raps. Vi har också vallodling för ensilage/hö till djuren.